Results 1 - 10 of 29 for  Wikipedia / Nasyonalismo / Wikipedia    (51755 articles)

Kalinangan print that page

Cape_Verde_culture_stub

indibidwal, natatangi na sa pamamagitan ng edukasyon , at pagkaraan ay tumukoy na sa pagsasakatuparan ng nasyonalismo , katulad ng mga adhikain o mga mithiing pambansa. Noong kalagitnaan ng ika-19 daantaon, ilang mga siyentipiko ang gumamit sa katagang "kultura" upang tukuyin ang isang pandaigdigang

Ilustrado print that page

B155

ang mga panggitnang-klase mamamayan na nakapag-aral at nabantad sa mga ideya ng liberalismo at nasyonalismo mula sa Europa. Naghangad ng "mas makataong kasunduang pampolitika at pang-ekonomiya" ang mga Pilipinong ilustrado sa ilalim ng mga Kastila. Sa kaniyang In Our Image: America's Empire